Neue Dorfstraße Sportallee
Klasse 2c Klasse 2a
Amy Sievers  
Paul Reimers  
Klasse 2d Klasse 2b
Lisa Kunz  
Dario Peter  
Klasse 3c Klasse 3a
Emina Künzel  
Lucas Brien  
Klasse 3d Klasse 3b
Lea Lüdemann  
Jesse Streckel  
Klasse 4c Klasse 4a
Liana Olbrandt  
Saaed Sharaf  
Klasse 4d
Klasse 4b
Rike Schneider  
Max Lorenz  

SV-Team 2022 / 2023 der Klassen 2, 3 & 4

Standort Neue Dorfstraße

SV-Team 2022 / 2023 der Klassen 2, 3 & 4

Standort Sportallee